2012. november 23., péntek

14. fejezet - Kérdések és válaszok találkája

Sziasztok! :) No, meghoztam a fejit, és végre kiderül egy-két dolog. Katie és Matt találkoznak, de vajon, hogyan fog végződni? Jó olvasást kívánok, a kritikákat, véleményeket továbbra is várom! :)

Katie
A kabátom zsebeibe rejtettem kezeim – nem volt túlságosan meleg az idő –, szememmel pedig folyamatosan a környéket pásztáztam, hogy végre meglátom-e Mattet. A feltámadt szél belekapott hajamba, tépázta kabátom szélét, de én kitartóan álltam ott, s vártam. Mély levegőt vettem, mert a sírás fojtogatott arra gondolva, Matt mennyire átejtett. Nem csak csalódottságot éreztem, óh nem. Megbántottságot, dühöt, hogy ilyen hülye voltam, s hittem neki.
De mi van, ha valami történt, s csak azért nem tudott eljönni? Mi van, ha baja esett? – rémültem meg, ahogy eszembe jutott a fegyvertől megsebesült válla. Egy percig is talán magam elé meredtem, a legszörnyűbb képek peregtek le előttem. A lelkemnek könnyebb volt azt hinnie, azért nem jött el, mert nem tudott, mint azért, mert nem is akart.
– Katie – hallottam meg a hátam mögül rekedtes hangját. A lélegzetem elakadt, s egész testemben megmerevedtem. Erőt vettem magamon, s egy pillanatig lehunyva szememet eltűntettem arcomról a leleplező megkönnyebbülést. Hát eljött. El tudott jönni.
Lassan megfordultam, s belenéztem tekintetébe. Smaragd szeme hihetetlen fénnyel csillogott, de láttam bennük valami megmagyarázhatatlan tompaságot is. Szólásra nyitottam ajkaim, azonban egy hang sem jött ki a torkomon, ahogy elvesztem tekintetében. Rabul ejtett, s nem eresztett.
– Úgy örülök… hogy eljöttél – suttogta Matt, aztán megcsóválta fejét, mintha nem akarna hinni a szemének.
– Mi az? – kérdeztem kíváncsian, s azért is, hogy ne afelől kérdezősködjön, miért jöttem el. Mert arra fogalmam sem volt, mit is felelhetnék. A szájára pillantottam, amelyen egy aránylag kicsi, de észrevehető seb éktelenkedett. Már gyógyult, de a gondolatra, hogy verekedett, aggodalom töltött el.
– Semmi. Most már semmi – válaszolt közelebb lépve hozzám.
– Miért pont itt? – kérdeztem körülpillantva, megpróbálva elrejteni izgatottságomat.
– Szeretem a parkot – felelte egyszerűen, engem nézve. – Miért jöttél el végül is? – nézett áthatóan.
Lesütöttem szemem, s lázasan agyaltam, mit is mondjak, de még így is magamon éreztem a pillantását, melytől csak nehezen tudtam gondolkodni.
– Nem csak neked vannak kérdéseid – feleltem kitérően, majd visszanéztem rá. Matt szája elnyílt.
– Azt hiszem ez a találkozó hosszúra fog nyúlni – mondta, majd félmosolyra húzta ajkait. – Sétálunk? – kérdezte, én pedig bólintottam, majd elindultam a park bejáratán át a belseje felé. Matt mellettem lépkedett, mindketten csendbe burkolóztunk. De ez a csend feszültséggel, s vággyal telve fűszerezte a kettőnk közti légkört.
– Azért jöttem el, mert tudni szeretnék egy-két dolgot – szólaltam meg pár perc elteltével. Tudtam, tőlem is válaszokat fog várni, s azért, hogy én is megtudhassak róla pár dolgot, kész voltam felelni rájuk. Legalábbis egy-kettőre.
Matt meglepődve nézett rám.
– Milyen pár dologról? – kérdezte, hangja mintha egy kissé ijedt lett volna.
– Kezdjük az elején – mondtam mély levegőt véve. – Mitől sérültél meg?
Sokáig nem szólalt meg, a gondolataiba merülve lépkedett, mintha azon agyalna, mennyit mondjon el nekem.
– Nem hiszem, hogy jó ötlet, ha túl sokat tudsz – szólalt meg végül halkan, mindvégig lefele nézve, az utat fürkészve. Válaszától úrrá lett rajtam a félelem. Ennyire rossz lehet az, amibe belekeveredett? Elbizonytalanodtam, tényleg tudni akarom-e azokat, amik megfogalmazódtak bennem. – Nem szeretnélek bajba keverni, akármit is gondolsz rólam – folytatta. Ránéztem bűnbánatos arcára, hirtelen úgy éreztem, mintha a régi Mattet látnám magam előtt, miután valami csínt követett el.
– Meglőttek ugye? – kérdeztem halkan. Matt hirtelen rám nézett, döbbenet suhant át arcán.
– Miből… ?
– A sérülésedből – feleltem a szavába vágva. – Egy karcolásból nem volt könnyű rájönni, de úgy látom jól gondoltam – mondtam, mire Matt felsóhajtott.
– Igen, jól – fintorgott. – Balul sült el valami… – merengett el. Talán visszaemlékezett arra a balul elsült dologra, vagy arra, amikor megtaláltam. A szívem hevesen verni kezdett az emlékre.
– Mi történt? – Már egyre több mindent akartam tudni, nem érdekelt, mibe fog kerülni.
– Most én jövök a kérdezz-felelekben – vigyorgott rám. Nem szóltam, vártam, mit akar. – Tudom, hogy érzel irántam. De ha így van, akkor miért nem hagytál a parkolóban?
Mindig olyan kérdéseket tett fel, amire én nem nagyon akartam válaszolni. Mert még magamnak sem akartam bevallani az igazságot, nem hogy Mattnek. Már most elszúrtam mindent, azzal, hogy idejöttem. Nem kellene zöld utat adnom neki. Emlékeztetnem kell magam arra, mit tett!
– Oli miatt – mondtam halkan. Részben talán igaz is lehet, hisz Oli sem hagyta volna ott Mattet, akármit tett a múltban, s akármennyire is fájt. Oldalra pillantottam, még így is láttam, hogy Matt egész testében megfeszült. De leginkább az arca árulkodott róla.
– Ha így van, akkor pont miatta kellett volna otthagynod – felelte keményen.
– Soha nem tett volna olyat – suttogtam. – Szóval mi volt az, ami balul sült el? – tereltem a szót, mert éreztem, ha sokáig beszélünk Oliról eltörik nálam a mécses.
– Biztos, hogy tudni akarod? – nézett rám, egyenesen a szemembe, s megtorpant. Tartottam a szemkontaktust. – Nem fog tetszeni – csendült őszintén a hangja, arcára szomorúság ült ki.
– Ha már belekavartál az életembe, legalább azt tudjam, miért és hogyan – feleltem, minden erőmet összeszedve.
Matt bólintott, majd továbbindulva mély levegőt vett.
– Rám lőttek, azon a napon. Részt vettem… – egy pillanatra elhallgatott –, egy drogüzletben – ejtette ki halkan. A szám elnyílt, és a lélegzetem elakadt döbbentemben. Mindenre számítottam, de erre valahogy nem… – Katie? – suttogott Matt, s felemelve kezét megérintette arcomat. Mintha valamiféle álomból ébrednék, hirtelen felnéztem rá, éreztem meleg ujjbegyeit, s csak most fogtam fel, hogy megálltam.
– Drog? – leheltem, mire aprót bólintott. – Hogy kerültél bele? Miért nem lépsz ki? Drogozol is? – fürkésztem ijedten arcát.
Matt felhorkant, aztán rögtön utána felnevetett.
– Ha ki tudnék lépni, már megtettem volna – mondta. – De nem lehet. Nem tudok – simította meg arcomat, igazán ellenkezni sem tudtam. Nem is akartam egyelőre. Csak hagytam magam sodorni az árral. – És nem, soha nem drogoztam – folytatta, mire némi megkönnyebbülés suhant át rajtam.
Annak jelei is lennének, ugye? – kérdeztem magamtól. Látnom kellene valamit, ami azt bizonyítja, hogy drogozik. De nem láttam ilyet, nem mintha nagyon sokat értenék hozzá. Jobban megnéztem Matt arcát. Minden apró részletet kielemeztem: smaragdzöld szemét, azok alatti halvány karikákat, az egy-két napos borosta fedte vonásokat, a piros, hívogató ajkakat, melyeket szívesen megérintettem volna. Lesütöttem szemem, s hátraléptem egyet. Jól esett az érintése, de nem hagyhattam, hogy elvegye az eszem, s teljesen kiforduljak önmagamból. Erős, határozott voltam eddig, de most… Csalódott sóhajt hallottam Matt felől.
– Régen belekeveredtem egy nagy balhéba – kezdett el mesélni. Ismét megindultam, de bevártam Matt-tet. – Volt valaki, aki kirángatott belőle, és ezzel a lekötelezettjévé tett. Hogy úgy mondjam, nagyon megkedvelt, és már-már az öccsének tart – felhorkant, de aztán folytatta. – Nem hagyja, hogy kiszálljak – mondta halkan.
Én már azon gondolkodtam, mégis hogy lenne lehetséges a kiszállás. Egyelőre azonban ezt nem akartam megosztani Matt-tel. Nem is szabadna ezen agyalnom…
– Tudtad, hogy ott dolgozom? – tértem magamhoz. – Mármint a reklámcégnél… – pontosítottam, mert elég érdekesen hangzott a hirtelen témaváltás. Úgy gondoltam, ha csak szépen lassan tudom meg a dolgokat akkor sokkal jobb lesz, mintha gyorsan rám zúdítana mindent. Így még van reményem… De mire is? Gondolatban felráztam magam.
– Nem – felelt tömören. – Csak… odajutottam – bökte ki, s úgy éreztem, mintha nem ezt akarta volna valójában mondani. Úgy látszik, nem változott annyit, mint amennyire én gondoltam. Még mindig ismerem őt.
– Miután… megtörtént az a dolog – kezdtem bele nehezen. Nem tudom miért, de úgy éreztem, hogy ha ő is elmondott magáról valamit, nekem is meg kell osztanom valamit vele. – Brightmore-ék szerettek volna még egy lányt. Ahogy megláttak, nem is akartak továbbmenni mellőlem. Befogadtak, és elhalmoztak. Nem csak anyagiakkal, de szeretettel is. – Ezekre a pillanatokra jó volt visszaemlékezni, s örömmel töltötte el a lelkemet. Csak az ez előttieket szerettem volna a feledés homályába taszítani, de nem tudtam mindent.
– Festesz is? – Inkább kijelentésnek tűnt, mint kérdésnek. Kutattam az emlékeim közt, mégis ezt honnan tudhatja, de nem jöttem rá.
– Honnan tudod? – kérdeztem rá.
– Ó, hát… – Ránéztem Mattre, mire lesütötte szemét, s zavartan habogott. – Amikor hazavittél, aznap este öhm… meglátogattam a konyhát – mondta lassan, én pedig már mindent értettem, s további kérdések kavarogtak bennem. A folyosón kifüggesztett képeimet látta. Sokszor elmentem előttük, de nem emlékeztem pontosan, melyikek is lógtak a falon. Ennek ellenére a kiszolgáltatottság érzése átjárta egész testemet. Pont az a valaki látta a képeimet, akinek nem szabadott volna, mert ő értette őket, beleláthatott a lelkembe, a szívembe általuk – mást még elviseltem volna, hisz csak egy-két ember fedhette fel titkaimat. Úgy éreztem magam, mintha elárultak volna.
– Csak otthon vannak kiállítva? – zökkentett vissza Matt a gondolataim közül.
– Egy néhányat kiállítottak az egyik stúdióban is – feleltem. Persze azon képek között nem voltak olyanok, vagy csak nagyon kevés, amely Mattről, és a múltamról szólt.
– Tehetséges vagy, de ezt már tudtam – mondta mosolyogva.
– Köszönöm – suttogtam, éreztem az arcomat elöntő forróságot. – És miért is mentél aznap este el? Úgy, hogy egy szót sem szóltál hozzám? – tettem fel a már eszembe jutott kérdést.
– Én… nem voltam még felkészülve a kérdéseidre, erre a találkozásra – sóhajtott Matt. Sajnos ezzel egyet kellett értenem – még ha dühös is voltam rá –, mert én magam sem voltam felkészülve arra, de ez nem jelentette azt, hogy ott kellett hagynia szó nélkül.
– Na igen, nem nevezhető találkozásnak az a parkolós eset, mi? – szúrtam be, végre visszatalálva önmagamhoz.
Matt röviden felnevetett.
– Aligha – mondta, majd hirtelen megállt, s minden előzmény nélkül elkapta a karomat. Mélyen belenézett a szemembe, miközben közelebb lépett hozzám. Tudtam, nem kellene elgyengülnöm, nem kellene hagynom, hogy hatást gyakorolhasson rám. De képtelen voltam megmozdulni. – Köszönöm, hogy nem hagytál ott – ejtette ki a szavakat halkan.
Pislogtam párat, s próbáltam kinyögni valami értelmeset, ami nem a szívesen.
– Csak nem akartam, hogy a cégnek rossz híre menjen – feleltem némi remegéssel hangomban, remélve, elhitetethetem Matt-tel ezt a kis hazugságot. Elvégre egyszer már elsütöttem.
– Mintha ezt már egyszer eljátszottuk volna – lépett még közelebb hozzám.
– Igen, de úgy látszik, nem értetted meg már akkor sem – feleltem. A szívem heves tempót diktált a mellkasomban Matt közelségétől. Viszont nem akartam hátra lépni, hisz az megfutamodás lenne, azt pedig nem mutathattam ki Matt előtt. Pedig legszívesebben azt tettem volna, mert így nehezen ment bármi más.
– Vagy csak nem akarom tudomásul venni, ha valóban ez a helyzet – válaszolt halkan, félmosolyra húzva ajkait, amitől nagyot dobbant a szívem.
– Attól még, hogy nem akarod tudomásul venni, még úgy van – mondtam elszakítva pillantásom. Karomról a tenyere felcsúszott egészen az arcomig, kisepert egy tincset onnan, majd hüvelykujjával megcirógatta a bőrömet. – Matt, kérlek! – néztem fel rá ismét.
– Tudom – suttogta. – Vagyis… Valójában képtelen vagyok összeszedni a gondolataimat, hogy mit akarok… – lehelte, egészen közel hajolva. – Csak azt tudom, hogy szeretlek, és nem bírlak elengedni. Még ha gyűlölsz is – fejezte be. Nem tudtam nem a szemébe nézni, melyben most tompa fény csillant a szívét nyomó fájdalomtól.
Minden porcikám tiltakozott attól a bennem megfogalmazódó gondolattól… Ennek ellenére, mégis kimondtam.
– Gyűlöllek, és ez soha nem fog átváltani szerelembe. Nem szeretlek – ejtettem ki keményen a szavakat, visszatartva gyengébbik énem erőtlen tiltakozását.
Matt arca megvonaglott.
– Talán jobb is így… – mondta beletörődőn, elgondolkodva. – Jobb, hogy nem keveredsz bele ebbe a világba… – folytatta akadozva, aztán hirtelen más fény gyúlt a tekintetében. Tüzes, szenvedélyes. – De egy valamit nem értek – jelent meg arcán egy halvány vigyor, miközben még közelebb hajolt hozzám. Már azt hittem, ennél közelebb nem is lehetne. – Ma megvolt a választásod, hogy örökre elfelejtesz-e. És te a másik utat választottad – suttogta arcomba vágva az igazságot.
Most már egpróbáltam hátralépni, mert éreztem, ennek nem lesz jó vége. Túl közel állt hozzám, s túlságosan igaz szavakat vágott hozzám. Meghazudtoltam saját magam, be akarom csapni magamat, ahogy Mattet is. Csak őt nem olyan egyszerű. A lábam beleütközött valami keménybe. Oldalra néztem, nekiestem egy fa törzsének. Olyan déja vu érzésem támadt, mintha csak a parkolós jelenetet játszanánk el újból. Matt közrefogott, mögöttem jelenleg épp egy fa…
– Nincs menekvés – búgta vigyorogva, a szeme élénken csillogott, s úgy éreztem, mintha a már egyszer megismert másik oldalát mutatná. – Nem gondolod, ennek valami jelentősége van, hogy mégis ezt választottad? – kérdezte mindentudóan. Kezdtem átkozni magam, és a buta gondolataim.
– Nem. Ha csak nem annyi, hogy tudni akartam, mibe keveredtem – adtam meg a kegyelemdöfést.
Matt felszisszent.
– Én máshogy gondolom. Hisz már akkor tudtad, hogy valami nagy gáz van, amikor megtaláltál. De te ennek ellenére elvittél a házatokba… – Lélegezni is elfelejtettem, amikor megéreztem Matt testét az enyémhez nyomódni. Nagyot nyeltem, s megpróbáltam nem a szemébe nézni, de ezzel csak azt értem el, hogy látóteremet nedves ajkainak látványa töltötte ki.
– Ha otthagylak, és megtalálnak… a zsaruk – nyögtem –, akkor odasereglik a sajtó, és minden marhaságot összehord a biztonság hiányáról a cégnél – hazudtam. Azt sem tudtam, honnan jöttek a szavak, csak úgy a semmiből törtek fel. Még én magam sem hittem el. – De ennyi. Semmi másért.
– Miért hazudsz, Katie? – kérdezte Matt fásult hangsúllyal. Hüvelykujjával megsimogatta az alsó ajkamat, miközben mély sóhaj hagyta el ajkait, amitől nekem borzongás futott végig a testemen. Nem tudtam megszólalni, de Matt nem is várt választ. – Csak egy utolsó dolgot, hadd kérjek. Ha úgy akarod, legyen ez búcsúajándék, és nem kereslek többet. – Hangja szomorúsággal telve csengett.
Rémülten néztem rá, miközben észre sem vettem, hogy a légzésem átváltott zihálássá. Megijedtem attól az eshetőségtől, hogy soha többet nem látom, de attól is, mit akar kérni.
– Nem hinném, hogy teljesíthetem… – kezdtem, de Matt a számra tette mutatóujját.
– Csak egy búcsúcsók. Ennyit kérek, és soha többet nem látsz. Hát nem éri meg? – nevetett fel keserűen, míg én próbáltam leplezni a rám tört bizsergést, melyet nem tudtam, mitől is érzek pontosan. A félelem vezérelte, vagy a vágy?
– Nem – jelentettem ki határozottan, mégis belül ijedten. Nem engedhettem meg, hogy győzzön, s porba tiporjon ismét. – Nem tudnálak megcsókolni. – Pedig ez mennyire nem volt igaz! Emlékeztetnem kellett magam arra, mit tett, s így már sokkal könnyebbem idéztem fel az iránta érzett gyűlöletet.
– Pedig már a múltkor meg akartalak csókolni – mondta halkan, én csak nyeltem egy nagyot. Az agyamban peregni kezdtek azok a pillanatok, amíg Will megzavart minket. – De megzavartak. Erről jut eszembe, ki volt az? – Nyugodt hangja csak fokozta bennem a kettős érzéseket.
– Megint visszatérünk az előző találkozásunkra? – kérdeztem gunyorosan, erőt merítve a visszatért fájdalom és utálat keverékéből, legyűrve a többi érzésem.
– Nos, mivel nem kaptam választ, igen. Kíváncsi természet vagyok – vigyorgott töretlenül.
– Most is ugyanazt hallhatod csak. Ismételjem el? – húztam el számat. Reméltem, letett az előbbi dologról…
Elfintorodott.
– Nem. Túl jól emlékszem rá – felelte keserves éllel.
– Akkor nincs miről beszélnünk, úgy gondolom – mondtam ki lassan, elfordítva fejemet, hogy ne lássam smaragdzöld szemét, mert akkor ismét elgyengülök. Azt pedig nem engedhettem meg magamnak!
Váratlanul ért hideg ujjbegyeinek érintése az arcomon, aminek hatására megremegtem. Ujjaival gyengéden, mégis erővel visszafordította fejemet, hogy tekintetét az enyémbe fúrhassa. Elakadt a lélegzetem, ahogy megláttam a pimasz félmosolyt a szája szegletében, s azt a tüzes, bátorságtól csillogó tekintetet. Ledermedtem, a szám elnyílt döbbenetemben, mire feleszméltem, addigra Matt ajkait éreztem az enyémeken. Először puhán csókolt, automatikusan csukódott le szemem, de amikor agyamba tódult Oliver arca megfeszülve ellenkezni próbáltam, akkor ő erővel nyomta száját ajkaimra. A harag és a düh tombolt bennem. Megbántottságot, és csalódottságot éreztem egyszerre. Mit képzel magáról, hogy itt terem, azt mondja szeret, és erőszakosan megcsókol? Hogy meri ezt tenni velem ennyi idő elteltével? – fortyogott bennem a düh.
Amikor Matt rájött, ezzel bizony nem fog elérni semmit, eltávolodott tőlem, de nem lépett el messze. Szemében reményvesztettség, csalódottság ült, én viszont nem gondolkoztam. Kezem ösztönösen lendült, füleimben csengett a csattanás.
– Megkaptad, amit akartál – mondtam elárultan, keményen. – Hát akkor menj! Ne is lássalak többet… – ejtettem ki nehezen a szavakat. Próbáltam nem figyelni arra, ahogy Matt lassan felemelve kezét megtapogatta arcát, s bocsánattal teli smaragd tekintetét rám emelte.
– Tévedsz, Katie – suttogta a szavakat Matt. – Én… csak… – Ajkai elnyíltak, mintha valamit mondani akarna, de nem érdekelt milyen hazugsággal akart előállni megint.
– Tévedek? Abban is, hogy megváltoztál? – vágtam a fejéhez. – Régen betartottad az ígéreteid… – mondtam, küszködve a könnyekkel. A harag és megbánás könnyeivel.
– Én csak azt akartam, hogy tudd, igazat mondtam neked – sóhajtott nagyot, majd zsebre dugta kezeit, s felhorkant. – Szeretlek, de azt hiszem, most szúrtam el mindent… – ejtette ki halkan. Zavarodottan álltam vele szemben, és nem tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Vagy egyáltalán mihez kezdjek, mit tegyek? Olyan bolond voltam… Talán most is hazudott, hogy higgyek neki, én mégsem tudtam józanul gondolkodni. Csak bűnbánatos arcát láttam magam előtt, és nem tudtam azt hinni, hogy nem őszinte velem… Mintha pórázon rángatna, úgy ittam minden szavát.
Matt lemondóan sóhajtott, megcsóválta fejét, és elindult. A szívem majd szét akart szakadni a kettős érzésektől. Egyik részem őrülten küzdött azért, tartsam vissza őt. A másik viszont azért harcolt, hogy saját magamat ne taszítsam az árulás vermébe. Szomorúan néztem, amint ellép mellettem. Lesütöttem szemem, s visszafojtottam a könnyeimet, majd követtem őt. Lemaradva tőle lépkedtem, néztem alakját az utcai lámpák világította félhomályban, mígnem kiértünk a parkból, s elfordult jobbra. Nem is néztem utána, úgy gondoltam, jobb, könnyebb elviselni így.
Gyorsan előkerestem a kulcsom, s beszálltam a kocsimba. Miután beindítva a motort felnéztem, megláttam Mattet. Ott állt a falnak dőlve, s engem nézett. Amikor elhaladtam mellette nem tudtam megállni, hogy a szemébe nézzek egy másodperc erejéig – csak úgy izzott a tekintete. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése