2012. december 24., hétfő

17. fejezet - Komoly gondok

Sziasztok! :) A kövi fejinél kifejtem a dolgokat. Itt a folytatás, és jön még egy. ;)


MattA sziréna hangja fülsiketítően vijjogott a fejemben, miközben hallottam Andy fájdalmas nyögéseit is az autó kátyúba futásakor. Hátrafordulva ránéztem barátomra, próbáltam úgy helyezkedni, a háttámla takarja arcomat. Nem akartam, akár még csak futólag is, hogy valamelyik zsaru felismerjen, amikor megközelítettek minket. Andy mellett megpillantottam túlvilági vendégem is, kinek szellem arcán izgatottság honolt. Eszembe juttatta a régi csínytevéseinket. Jelenleg azonban oda kellett figyelnem. Autósüldözés vette kezdetét, melyben Luc szitkozódva próbált megszabadulni a zsaruktól. Eddig sikertelenül. Hol balról, hol jobbról kerülgette a forgalomban – hozzánk képest szinte egyhelyben –, veszteglő autókat. Ennek ellenére a fakabátok kitartóan követtek minket.
– A rohadt életbe! – kiáltott fel Lucas. Bevett egy éles jobb kanyart, hirtelen görcsösen ragaszkodni kezdtem a műszerfalba, és az ülés feletti kis karba. – Most vehetek másik kocsit – zsörtölődött. – Pedig szerettem ezt a verdát! – jajdult fel.
– Ezen talán ráérsz később is agyalni – mondtam gunyorosan. Luc vetett rám egy mérges oldalpillantást, aztán figyelmét az útra összpontosította. Talál majd jobbat is, amit úgyszintén meg fog kedvelni. Nála nem túl szokatlan a kocsi váltás, bár egy jó ideje nem kényszerült ilyesmire.
– Adják meg magukat, és álljanak félre a járművel! – hallatszott a hangszóróból a hátunk mögül. Haverom felhorkant, s tudtam, mit gondol: hülyének néznek minket.
– Hogyisne! – morgolódott hangosan is, és még jobban beletaposott a gázba. Az ujjaim pedig még inkább megmarkolták a kapaszkodót. Jól vezetett, csak nem épp az én idegeimhez mérten. Persze jelenleg csak azt akartam, rázza le valahogy a seggünkben jövő autókat.
– Ismétlem, adják meg magukat, és álljanak félre! – hallottuk ismét, de én már az előttünk háromszáz méterrel álló lámpát figyeltem, mely először sárgára váltott, majd pirosra. Luc mintha észre sem vette volna, szlalomozva az autók között tovább hajtott a kereszteződés felé.
– Luc! Piros van! – ordítottam rémülten nézve barátomra, aki tök nyugodtan ment tovább. – A picsába Luc, ki fogsz nyírni minket! – feszültem meg idegességemben.
– Hallgass már! Le kell ráznunk a zsarukat.
Mély levegőt vettem, miközben éreztem, ahogy a halálfélelem úrrá lesz rajtam. A gondolataim ezerfele kezdtek cikázni, míg végül megállapodtak Kat arcánál. Csak ő lebegett előttem, a mosolya, az égkék tekintete és elhatároztam, ha ezt túlélem, akkor nem érdekel semmi és senki, küzdeni fogok szerelme visszaszerezéséért. Minden elbaltázott dolgot helyrehozok. Csak éljem túl! – nyögtem fel halkan, miközben szememet nem tudtam levenni a kereszteződésben átszáguldó autókról, amelyeknek úgy alig fél perc múlva nekicsapódunk. Összeszorítottam szememet, inkább ne is lássam végzetem, ujjaim görcsösen markolták a kapaszkodót, s vártam az elkerülhetetlen becsapódást. Itt a vég… Hallom. Már csak az életem filmvetítése hiányzik, mely nem lesz túl hosszú…
Őrületes dudálás, sziréna keveredett a hangos csattanással a hátunk mögött. Hirtelen pattant fel a szemem, s azzal egy időben meghallottam Lucas örömujjongásos kiáltását. Hátranéztem, ahogy távolodtunk egyre nehezebben vettem ki az összecsattanó autók számát. Láttam a zsaru kocsikat, kettőt is, amelyek frontálisan ütköztek három vagy akár négy személyautóval is. Kifújtam tüdőmből a levegőt, meredten visszafordultam előre. Egy pillanatra lehunytam szememet, aztán elvigyorodtam, amint tudatosult bennem: az előbb majdnem meghaltam, s most mégis élek. Ráadásul a fakabátokat is leráztuk. Hatalmas megkönnyebbülés, öröm és adrenalin szabadult fel a testemben, amit nem tudtam hang nélkül elfojtani.
– Jeeeeeha! – csatlakoztam be az ujjongásba, majd tekintetünk összeakadt és mindketten elröhögtük magunkat. Hátranéztem az ájult Andyre. – Francba, igyekezz! – szóltam rá Lucra. – Andy szarul van. – Barátom bólintott, és egy kerülőútra térve az irányt a saját háza felé vette.
Hátulról, a sikátor felől közelítettük meg a lakását. Leparkoltunk egy kicsivel messzebb, s felnyaláboltuk Andyt. Luc a másik kezében a mobilját tartotta, miközben elindultunk a bejárat felé. Tárcsázott egy számot, majd pár csöngés után megszólalt valaki a vonal másik végén.
– Gyere a házamhoz azonnal, és tűntesd el a kocsim! Süllyeszd el! – mondta a telefonba parancsolón. – Mit kérdezgetsz? Mondtam valamit, nem? – Nem emelte fel a hangját, de ez így sokkal fenyegetőbbnek hatott, mintha ordibált volna. Miután kinyomta a mobilt, visszaejtette a zsebébe. – Eddig ezt szerettem a legjobban – morogta a kocsijára utalva.
– Majd lesz másik – feleltem nem túl érdekfeszítően.
– Haha – húzta el a száját. Mikor odaértünk a ház bejáratához, előkereste a kulcsát. Nehézkesen, de betámogattuk a félig eszméletlen Andyt, és lefektettük a kanapéra.
– És most? – kérdeztem idegesen. Andy ébredezni kezdett, szemhéjai alól kábán hunyorgott rám.
– Ellátjuk a sebét – válaszolt Luc egyszerűen, miközben a kis bárszekrényéhez lépett, és elővett egy üveg whiskyt. – Hm… jó régi – fanyalgott elgondolkodón. Az arany nedűre néztem, melyre először ráhúzott, majd nekem adott. Szó nélkül vettem el, s kortyoltam belőle egy nagyot, míg Luc megnézte Andy lábát. – Francba, bent van még a golyó – motyogta mérgesen. Andy halkan felnyögött. – Itass vele, addig hozom a cuccokat – lépett ki a nappaliból.
Felpolcoltam Andy fejét egy pár párnával, majd a szájához emeltem a whiskys üveget.
– Igyál, Andy! – mondtam neki. Idegesen pillantottam az ajtóra, amely mögött az előbb Luc eltűnt. Nem tudtam, mi a francot akart művelni.
– Ebből… adhatsz – vigyorodott el Andy halványan két korty között. – Ki fogja venni, mi? – kérdezte.
– Ki kell venni – mondtam nem túl meggyőzően, pedig tudtam, ezt kell tennünk, aztán meghúztam még egyszer az üveget. Luc visszatért, kezében egy vékonypengéjű késsel, egy tállal, kötszerrel, s még valamilyen flakonnal – talán fertőtlenítőszer lehetett. Láttam még valami nejlon félét, meg egy törülközőt. Nyeltem egyet, és Luchoz léptem.
– Nem kéne inkább kórházba vinni? Ha elfertőződik a seb… – mondtam fojtott hangon.
– Aha, és mit mondasz? – rivallt rám suttogva, hogy Andy ne hallja. – Jaj, hát rosszul sült el egy drogüzlet, de semmi komoly?! – Elhúztam a számat.
– A te barátod is – böktem meg a mellkasát. – Hányszor csináltál ilyet? – kértem számon. Tudtam, hülyeség lenne bevinni a kórházba, hisz a zsaruk biztos figyelik a sebesülteket. És egy lőtt sérültet azonnal jelentenének a kórházban. Igazat kellett adnom neki, csak nem akartam ezt végigcsinálni.
– Nincs más választásunk – felelte keményen Lucas. – Vagy megpróbáljuk kivenni azt a rohadt golyót, vagy itt vérzik el, úgy hogy nézzük.
– Hé, hé srácok… – szólalt meg Andy a háttérben erőtlenül. – Én is itt vagyok, és… hallok is. – Farkasszemet néztem Luckal, s mélyet sóhajtottam. – Bízom benned, Luc – mondta Andy.
– Én is bízom benned – mondtam, ő csak bólintott. – Mondd, mit tegyek! – vettem mély levegőt felkészítve magamat.
– Hm, várj egy kicsit – adta át a kezében tartott dolgokat, aztán ismét benyitott egy helyiségbe, ha jól láttam a vécébe. Amikor visszajött a kezében egy nagyon kicsi zacskó lapult, tele fehér porral. Heroinnal. Amint rájöttem, mit akart, elkomorultam, s vádlón néztem rám. – Ez gyorsabban hat, mint a fájdalomcsillapító – közölte, majd Andyhez lépett. – Haver, ez tetszeni fog, ha bár nekem nem annyira – morogta, aztán kinyitotta a zacskót, és Andy elé tartotta.
– Ez… most komoly? – préselte ki magából Andy meglepetten. Na igen, se Luc se én nem díjaztuk barátunk drogozását, s inkább a leszokásán ügyködtünk. Persze ez nem sikerült. Még.
– Többet ilyet sem teszek. Jól jegyezd meg – zúgolódott Luc, miközben néztük, ahogy Andy belemártja kisujját a heroinba, és felszívja orrába a kis adagot – mely nem is volt olyan kicsi. Már nyúlt is volna a következő adagért, de Luc elvette előle a zacskót. – Na, na! Azt hitted, mi? Ennyi is elég lesz ezúttal – mondta. Visszatette a helyére a drogot, majd elvette tőlem a cuccokat. Rendesen lefertőtlenítette a kést a tálba engedve a löttyöt, Andy lába alá rakta a nejlont, arra a törülközőt, aztán intett nekem. – Fogd le! – utasított.
– Ez fájni fog – mondtam Andynek, miközben lefogtam a felsőtestét. Nem is akartam látni, mit művel Luc, de persze ez elkerülhetetlen.
– Kezdem – jelentette be elszántan, mire bólintottam. A kést belenyomta a sebbe, Andy üvölteni kezdett, és rángatózni. Még jobban szorítani kezdtem. – Fogd! – kiáltott rám Luc.
– Azt csinálom – rivalltam rá. Luc nem felelt, egyik kezével fogta Andy lábát, a másikkal a sebében turkált a golyó után. Barátunk üvöltése pár percre rá egy kissé alábbhagyott, amint hatott rá a bódító heroin.
– Nincs meg az a rohadt golyó – bosszankodott Lucas, miközben Andy nyögve rángatózott a kanapén – alig bírtam lefogni. Luc eltökélt arcot vágott, keze – mint körülötte szinte minden – vörösen fénylett a vértől. Most értettem meg miért kellett a nejlon és a törülköző. A vér szaga felerősödött, émelyítően kábította elmémet. Fintorogva szorítottam össze fogaimat, hogy kibírjam. Andy miatt. – Megvan! – kiáltott fel Luc, ujjaival a golyót tartva. Elakadó lélegzettel figyeltem a tálba ejtett golyót, majd azt lerakva lefertőtlenítette Andy sebét. Az érzésre felszisszent és megrándult, mire megszorítottam a kezét.
– Már majdnem vége – bizonygattam Andynek, miközben figyeltem, ahogy Luc összeölti a sebét. Nem bírtam levenni a szemem a hosszú tűről – honnan szedhette? –, mely áthatolt haverom bőrén. Szinte én magam is éreztem a szúrást, melytől megborzongtam. – Kész – sóhajtott Luc, gondosan bekötözve a sebet. Elengedtem Andyt.
– Aludj egyet – javasoltam neki. Felálltam, és kezembe kaptam a whiskys üveget, majd jól meghúztam. Égette a torkomat az alkohol, de ettől függetlenül jól esett. Megkerestem a zsebemben a cigimet, és rágyújtottam, miközben figyeltem Luc pakolását. Leültem egy közeli székre, s lehunyt szemekkel mélyeket slukkoltam a cigiből.


Csak másfél órával hét előtt jöttem el Luctól, hogy visszamenjek a raktárhelyiségbe, s felpakoljam a cuccot a vevőnek. Ryan nem kérdezett Andy felől, én pedig nem kötöttem az orrára. Jobb volt ez így mindenkinek. Leszállítottam a csomagot, aztán a pénzt visszavittem Ryannek, s azon nyomban el is tűntem. Visszamentem Lucashoz, s igénybe vettem a másik szobát, ahol általában meghúztam magam, ha nem volt kedvem egy hajléktalanszállóhoz. Jelenleg pedig Andy közelében akartam lenni, amíg csak tudtam, hogy érezze itt vagyok, ha szüksége van rám. Amikor ránéztem, békésen aludt a magas láztól függetlenül. Luc hideg borogatással próbálta visszanyomni a hőjét, amíg a szervezete heroinnal telített, nem akart gyógyszert adni neki. Ruhástól dőltem le az ágyra, de nem jött álom a szememre. Annyi minden történt ebben a két napban… Csak sodródtam az árral, s próbáltam a felszínen maradni. Tudtam, ha egyszer a mélybe jutok, onnan nincs már visszaút, és sajnos egyre jobban éreztem a mélység húzását. Nem akartam a tetteimre gondolni, és arra, mit csináltam Katie-vel. Nem akartam, Andy így végezze, ahogy majdnem sikerült neki. Utáltam az életemet, utáltam magamat, s tudtam, csak egy ember segíthetne, aki most valószínűleg a pokolba kívánt számtalanszor.
Korán ébredtem, álmosan pislogva léptem ki a szobából. Megnéztem az alvó Andyt a kanapén, majd írtam egy cetlit Lucnak, miszerint el kellett mennem, s jövök este. Visszamentem Ryanhez a raktárépületbe, átadtam neki az Andy által – balul elsült –, ügyletből szerzett pénzt, és elintéztem az aznapi dolgomat. Persze Andy hollétéről csak annyit mondtam Ryannek, hogy az egyik haverjánál tartózkodik, mert el kellett tűnnie pár napig. Így talán Ryan nem szerez tudomást Andy valódi hollétéről – az embere a legnagyobb riválisánál a legrosszabb dolgot is jelentette.


A hétfő hamar elment, este ismét Lucnál aludtam, mint előző nap is. Reggel pedig mentem elintézni a Ryan által kiszabott feladatomat. Kedden fáradtan estem be barátom lakására, s azonnal bedőltem az egyik fotelbe. Nagyon rosszul aludtam a napokban, az agyam csak úgy pörgött a kínzó gondolatoktól, melyek hol Kat, hol Andy körül forogtak.
Luc két sörrel a kezében jött felém, miközben Andy nyugodtan aludt a kanapén.
– Javult az állapota? – kérdeztem halkan Lucot.
– Javulgat, elég szép a sebe – felelte. – Te megvagy? – huppant le mellém a fotelbe, s átadta nekem az egyik üveget. Szinte majdnem egyszerre nyitottuk ki a dobozokat, és hörpöltünk a hideg itókából.
– Nem engem… műtöttél – feleltem semlegesen, ránézve Lucra.
– Nem, de te is olyan pocsékul festesz, mint Andy – horkantott Luc, majd elvigyorodott.
– Min vigyorogsz? – kérdeztem, miközben rágyújtottam egy cigire. Kifújtam a fehér füstöt, melyen keresztül nézve Luc arca elhomályosult.
– Csakis nő lehet a dologban – tapintott rá a lényegre, de úgy tettem, mintha másról lenne szó.
– Rosszul hiszed – feleltem, ismét Katre gondolva. A szívem fájón dobogott mellkasomban, mintha az a fél, melyet Katie-nek adtam, végleg összetört volna.
– Na, mesélj. Ki ő? – helyezkedett kényelembe Luc. Elhúztam számat, még soha nem beszéltem se neki, se Andynek Katről vagy Oliról. Talán eljött az ideje, hogy felfedjek neki mindent. Még egyet slukkoltam a cigiből, majd elnyomva a hamutartóban belekezdtem a kis mesémbe. Nem mindent árultam el Lucnak, főleg azt nem, amelyet még előttem is homály fedett. Leginkább a sokévnyi távollét utáni ismételt egymásra találásról beszéltem neki, az érzéseimről, és a baklövésemről. Luc figyelmesen hallgatott, miközben még egy cigarettára rágyújtottam. Miután elhallgattam, mély levegőt vettem. Luc pedig fejcsóválva vigyorgott.
– Hozzáfűznivaló? – kérdeztem ironikusan.
– Ó, sok is – kacsintott rám.
– Halljam – mondtam sóhajtva. – Ne kímélj!
– Te akartad – figyelmeztetett, mire összeszűkülő tekintettel rámeredtem. Előredőlt a fotelben. – Mégis mi a francnak agyalsz annyit? – kérdezte. – Mondd el neki, mit érzel, aztán lesz valami – fejtette ki a véleményét olyan „Lucosan”. Ne bonyolíts: ez az elve, de neki könnyű ezt mondani…
– Már megtettem, és nagy ívben tojt a fejemre – feleltem felhorkantva, aztán kortyoltam a sörömből.
– Valamiért csak elment arra a találkozóra – nézett bele tekintetembe áthatóan, aztán ismét elvigyorodott, s hátradőlt a fotelben. Elgondolkodtam szavain, eszembe jutott Kat magyarázata, miért is jött el a parkba. Akkor nem hittem neki, de megváltozott a véleményem: miért is ne higgyek? Hisz bebizonyította, semmit sem jelentett neki a közelségem, a csókom – sőt egyenesen undorodott tőlem. No, nem mintha azt rendes csóknak lehetne nevezni…
Amint megjelent előttem rémült tekintete, azon nyomban elfogott a szégyenérzet és a düh magam iránt. Hogy lehettem ennyire hülye? Mit gondoltam? Még hogy azzal bizonyíthatok is valamit… Mégis mit? Mekkora vadbarom vagyok, azt? Vagy, mennyire tudom bántani őt? Az eddig magamnak nyugtatásképp felhozott magyarázat, miért tettem meg, jelenleg tök marhaságnak, sőt egyenesen őrültségnek tűnt.
– Az az előtt volt, mielőtt mindent elszúrtam volna – mondtam halkan Lucnak, miközben kísérteni kezdett Jimmy ijedt tekintete. Megborzongtam.
– Azt még kimagyarázhatod – kortyolt megint egyet a söréből. – Már ha akarod – vigyorgott rám.
– Ugyan mi értelme lenne? – kérdeztem inkább magamtól, mint tőle. – Jobb ez így. Még ha belém is szeretne, mégis milyen életet adhatnék én neki? Én? – horkantam fel. – Most mindene megvan – mondtam magam elé meredve. Luc egyenesen felröhögött mellettem, aztán ahogy eszébe jutott, Andy mellettünk – próbált – pihenni, rögtön elhallgatott.
– Nem hazudok neked, Matt – halkította le hangját ismét előredőlve. – Nehéz kikeveredni ebből, és még ha sikerül is, akkor sem mászol ki teljesen – nézett bele mélyen tekintetembe. – De megéri kockáztatni, hidd el nekem. Megéri, ha ennyire szereted.
Még igazán fel sem foghattam szavait, amikor meghallottam Andy nyöszörgését.
– Ne is hallgass rá… Matt – mondta halkan, résnyire nyitva szemét. – Hiszek abban, hogy… te kikeveredhetsz… ebből… Ryantől.
– Gyógyulj, Andy! – szólt rá Luc. – Csönd és aludj! – Andy szemhéjai már csukódtak le, de erőtlenül nevetett Lucon.
– Nem tudsz mindent – suttogtam Lucnak Jimmyre gondolva.
– Mit nem tudok? – kérdezte, majd ismét kortyolt az üvegből. Hosszan beleszívtam a cigibe, majd lassan kifújtam a füstöt.
– Megöltem egy embert – ejtettem ki halkan, magam elé meredve. Aztán ránéztem barátom arcára, melyen megrökönyödés és hitetlenség tükrözött.
– Hogy mit csináltál? – emelte fel a hangját.
– Lelőttem Piszkos Jimmyt – mondtam bűnbánóan, majd lenéztem a földre, ne kelljen Luc csalódott tekintetében elmerülnöm.
– Basszus, Matt! – fakadt ki a fejét fogva. – Hogy lehettél ilyen hülye? – támadt nekem szóban. – A gyilkosság… – csóválta a fejét, még mindig hitetlenkedve, hogy én ilyenre képes voltam. Meg akartam neki magyarázni, mi történt, de nem bírtam. – Az már más tészta. Senki nem moshatja le rólad.
– Ryan… a hibás – szólalt meg Andy, s erőt véve magán felnézett ránk.
– Ez nem igaz – ellenkeztem. Nem Ryan húzta meg a ravaszt, csakis én. Tehát az én hibám. Egy örökké kísértő bűn.
– Nem volt más… választásod – mondta Andy, míg Luc próbálta megemészteni a hallottakat.
– Lehetett volna, ha nem vagyok egy rohadt gyáva féreg – szidtam magamat ökölbe szoruló kézzel.
– Miért akarta ezt Ryan? – kérdezte végül Luc.
– Elárulta őt a zsaruknak, de engem kaptak majdnem el – feleltem.
– És elégtételt akart Jimmyn – bólintott Luc. – Ismerem Ryant – vicsorított. – És téged is ismerlek. Nem akarom elhinni… – vett mély levegőt –, hogy meg akartad volna tenni.
– Mi? – kaptam rá tekintetem. – Dehogy akartam! – mondtam hevesen. – Olyan gyorsan történt… Csak álltam ott, tartottam a pisztolyt… És Ryan meg rám kiáltott… És… és elsült a fegyver… – halkult el a hangom a rám tört emléktől. Egész testemben megremegtem.
– Nyugi, Matt – válaszolt Luc. – Változtatni már nem tudsz rajta, de ne hagyd, hogy felemésszen – nézett a szemembe. Bólintottam.
– Most pedig – állt fel Luc, majd még egyet hörpintett a sörből. – Elviszlek – kacsintott rám, mire én megilletődve néztem rá. – Hozzá – világosított fel, mintha egy hülye gyerekhez beszélt volna.
– Nem – jelentettem ki határozottan, a fejemet rázva. Még alig ocsúdtam fel ebből a beszélgetésből, fáradtság húzta tagjaimat, és nem volt humorom Kat szeme elé kerülni.
– De – bólogatott Luc. – Szedd össze magad, ne legyél már ilyen anyám asszony katonája – indult el, s finoman megütötte a fejem, aztán ellépve mellettem az egyik szobába ment.
– Mi a francnak mondtam el? – morogtam a hajamba túrva, majd arcomat a kezeimbe temettem.
– Mert én legalább helyre teszlek – szólt vissza, mire felhorkantam. Beletörődően felálltam – tudtam, Luc nem hagyja ezt annyiban –, és követtem őt ki a házból az új, alkalmi kocsijához.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése